உடுப்பிட்டி நவஜீவன் விளையாட்டுக்கழகம் கரப்பந்தாட்ட மைதானம் புதிதாக திறக்கப்பட்டது

உடுப்பிட்டி நவஜீவன் விளையாட்டுக்கழகத்தினரால் 08.04.2022 புதிதாக திறக்கப்பட்ட கரப்பந்தாட்ட மைதானத்தில் மாபெரும் கரப்பந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டி ஆரம்பம்…

இந்நிகழ்வின் ஒளிப்படங்களோடு இந்நிகழ்விற்கு இமைFMஊடக அனுசரணை வழங்கிக்கொண்டிருக்கின்றது

சமூக வலைத்தளங்கள்
CALL NOW

Leave a Reply