இடைத்தரகரால் பாதிக்கப்படும் விவசாயம்

இயற்கை விவசாயத்தால் பொன் விளையும் பூமி வர்த்தகநோக்கத்தால் சீரழிக்கப்பட்டுள்ளது…நாளை ஏழை விவசாயி தற்கொலைக்கு தயாராகும் நிலை

சமூக வலைத்தளங்கள்
CALL NOW

Leave a Reply